Tekster

 

PAKKE 1 - KILDER til øvelser 1

 

af Busbecqs Tyrkiske breve

Uddrag af et brev fra Christian 4 - 1633

Corfitz Ulfeldt og Roskildefreden 1658

Forordning om slavehandelens ophævelse 1792

7. juni 1905 - Norge blev selvstændigt

Uddrag fra Klaus Rifbjergs roman Tango

Churchill’s Iron Curtain Speech

    -  Video

Uddrag fra Khrustsjovs hemmelige tale 1956

A.P. Møllers brev om olieudvinding 1960

Danmarks folketal 1769-2009

 

PAKKE 2 - OPSLAG

 

Encyklopædi

Kulturhistorie

Hvad er antikken?

Kunsten i den minoiske kultur

Adel
Hals- og håndsret 1400-1660
Halshugning

Trekantshandelen

Magtens tredeling

Folketinget

  

PAKKE 3 - BIOGRAFIER

 

Augustus

Lorenzo de Medici

Corfitz Ulfeldt
A.P. Bernstorff
Peter Willemoes
Aksel Larsen

Frode Jakobsen

Jens Otto Krag
Willy Brandt

Yitzhak Rabin

Václav Havel

 

PAKKE 4 - METODE

 

De taksonomiske niveauer

Blooms taksonomi

Humaniora og hermeneutik

lnduktion - deduktion

   - Om såkaldte deduktioner

Metode og metoder

Historiens udvikling - individ og samfund

 

PAKKE 5 - ANALYSE

 

Kildeanalyse

Dokumentation - Noter og litteraturhenvisninger

    - Om noter

Billedanalyse

 

Tendens og diskurs

Diskursanalyse - Form over for kontekst

Diskursanalyse

Klip fra Politikens kronik 15.02.2007

 

 

 

 


 

 

PAKKE 6 - KILDER til øvelser 2: