Læseplan 2:

 

     Velfærdsstaten ca. 1950-1980

Historisk metode: Begreber, teori og praksis Kronologi og kort
Kilder, kildekritik, kildeanalyse Kilder:  Tekster   -   Billeder

 

 

       Hold 642

 

 

ma 12/9

 

Introduktion til Område 2: Velfærdsstaten ca. 1950-80:

 

Den historiske situation i Danmark og verden  Oplæg/Ole

I oplægget indgår :

 

 

on 14/9

 

Den ideologiske splittelse i samfundet  Oplæg/ Amine

 

ma 19/9

 

Socialdemokratiets rolle og ansvar i velfærdsstatens opbygning  Oplæg/ Jonas

 

on 21/9

 

Kritik af velfærdsstaten - skat   Oplæg/ Mads

      Forberedelsesnoter til 21/9

 

ma 26/9

 

Højkonjunktur og udfordringer

      Forberedelsesnoter til 26/9

 

on 28/9

 

Velfærdsstaten i dag  Oplæg/ Sandra

      Forberedelsesnoter til 28/9

ma 3/10

Ekskursion til Arbejdermuseet og Københavns indre by

 

MØDESTED: Arbejdermuseet, Rømersgade 22

MØDETID: kl. 15

 

on 5/10

 

Velfærdsstatens historie og fremtid - diskussion

ma 10/10

 

Evaluering af arbejdet med de to gennemgående områder