Læseplan 3:

 

   Romerriget på Cæsars tid  (og Historieopgaven)

 

Historisk metode: Begreber, teori og praksis Kronologi og kort
Kilder, kildekritik, kildeanalyse Kilder:  Tekster   -   Billeder

 

Bøger

 

Grundbog: Erik Christiansen: Den romerske republiks sidste hundrede år. Gjellerup 1972

 

For særligt interesserede:
Susanne W. Rasmussen: Politikens bog om Romerne (Gyldendal og Gyldendals Bogklub 2006)
Peter Ørsted: Romerne. Dagligliv i det romerske imperium (Gyldendal 1989)
Peter Ørsted: Romersk historieskrivning (Gyldendal 1978)
Michael Ivanovitch Rostovtzeff: Roms historie ((1926) Jørgen Paludans forlag  Kbh. 1966)
Allan A. Lund: I seng med romerne. Køn og sex i det antikke Rom (Museum Tusculanums Forlag 2006)

 

OPLÆG: Hvad er et oplæg?

 

on 12

Introduktion til perioden: Betegnelser, Personer, Samfund

 

Romerske betegnelser (3 s.)

Rom i republikkens tid (oversigt 2 s.)

 

SPQR  (her i PowerPoint-format - her i pdf. 7 s.)

 

Rom fra republik til kejserdømme (kronologi, 1 s.)

 

 

ma 24

Styreform - og fordelingen af magt

 

Drachmann: Det Romerske Senat (2 s.)

 

Grundbog: Optimater og popularer (spalte 29-34) + Sulla (sp. 35-44)

Grundbog, kilder

Sallust: Jugurtha kap. 63 (sp. 120-123) + Sallust: Jugurtha kap. 84 (sp.125)

+ Cicero: Pro Roscio Amerino (sp. 137-138)

 

Rom/Romerriget i tal (Ill.videnskab 2 s.)

 

For særligt interesserede: Romerriget-Leksikonopslag (DSDE, 22 s.)

 

on 26

Magtkamp - Cæsar i offensiven

 

Arbejdsspørgsmål til d. 26.10

Gruppernes resultater:

Gruppe 1 - gruppe 2 - gruppe 3 - gruppe 4 - gruppe 5

 

Grundbog:  De tre store (spalte 45-60)

 

Oversigtslæsning:

DSDE: Romerriget - samfund, imperium, produktion, kultur (5 s.)

Rejsenoter.dk: Realkommentarer-til-Rom (3 s.)

 

ma 31

Start: Opsamling på magtkampen med udgangspunkt i gruppe 5

Grundbog, kilder:

Sallust: Epistula II, 6 og 13 (sp. 151-152)

 

 

Vand, veje og buer

 

Til forberedelsen:

Hvilken betydning havde Roms vandforsyning for udviklingen af Romerriget?

Eftertiden kalder de romerske akvædukter for geniale - hvori bestod det smarte efter din mening?

Hvad siger denne tegning af romersk vej-bygning om samfundsudviklingen?

 

Læsestof:

Poul Nielsen: Roms vandforsyning (9 s.) [oversigtslæsning]

Jørgen Marcussen: Romerske vejanlæg og triumfbuer (3 s.)

Yumpu.com: Vand i Rom (2 s.)

Billede: 5 akvædukter  (1 s.)

Videnskab.dk: Kom med på opdagelse i Romerrigets lokumskultur (4 s.) [oversigtslæsning]

 

OPLÆG: Marc og Kasper

 

Marc og Kasper: Alle vandveje førte til Rom (PowerPoint-format  - PDF-format)

 

 

on 2

Cæsar - venner og fjender

 

Til forberedelsen:

Hvaffor en slags hersker var Cæsar? (Streng, klog, magtsyg, egocentrisk, selvhøjtidelig, cheftaktiker, dristig .... ?)

Hvem var på hans side, og hvem imod ham - og hvorfor?

Hvordan blev det muligt at styrte Cæsar?

Hvad var formålet med at myrde ham?

 

Grundbog: Cæsar (Spalte 61-72)

Rom år 44-43 (minutiøs kronologi, 1 s.)

Grundbog, kilder:

Sueton: Divius Julius 40-44 (sp. 154-157) + Plutarch: Brutus X (sp. 161-162)

 

Lea Wind-Friis: Caesar døde tæt på et busstoppested (1 s.)

 

OPLÆG: Nilas og Mads

 

ma 7

 

Historieopgaven: Alle medbringer et stykke papir med sit foreløbige forslag til opgaveemne. Det behøver ikke at være formuleret som en titel. Det kan også være et par  linjer om nogle tanker omkring et emnefelt.

 

 

 

Det amerikanske præsidentvalgsystem

 

 

 

Dagligliv i Rom

 

Forberedelsesnoter:

Gør dig nogle tanker om, hvordan en almindelig dag forløb for hhv. en patricier, en  plebejer, en husslave og en vognkører.

Og gør dig nogle tanker om, hvordan en dag forløb for Kleopatra, mens hun var i Rom.

 

 

Tekster og billeder:

Kleopatra:

af Stacy Schiff: Kleopatra. Et liv. (Jyllandspostens Forlag 2011) (2 s.)

Helle Hellmann: Romersk spin ødelagde Kleopatras rygte (2 s.)

 

 

Historieopgaven:

on 9

Kultur - Kunst og Religion

 

3 forberedelsesspørgsmål:

  1. Hvad er det særlige ved romersk religion, hvis man sammenligner med kristendom eller islam? - Forholdet til gud(erne)? Ofringer? Templer / kirker / moskéer?

  2. Hvordan var forholdet mellem statsmagt og religion?

  3. Hvor meget betød religionen for det romerske samfund?

OPLÆG: Ai og Sarah

__________

 

Colosseum

Overvej: Hvilke formål tjente Colosseum - for hvem?

OPLÆG: Colosseum: Jung

Jung: COLOSSEUM (2 s.)

Jung: Colosseum - Præsentation (2 s.)

 

ma 14

 

     AFLYST - se sms. - Læseplanen er nu ændret

 

 

on 16

De første kejsere

 

Forberedelsesspørgsmål:

Hvilke fordele og hvilke ulemper er der ved et kejserstyre som det romerske?

 

"Kejseren fik æren for alt godt og ansvaret for alt ondt der gjaldt for den største i samfundet et ubarmhjertigt enten-eller han blev enten anset for noget mere end et menneske eller for et umenneske." (fra Villy Sørensen-teksten)

 

Hvad siger Seneca-teksterne om værdier og idealer i Romerriget?

OPLÆG:

    Josephine: Nero (51 dias,  26 s. pdf)

    Martin: Trajan (4 dias, 2 s. pdf)     

 

 

 

 

ma 21

Slaver

 

Forberedelsesspørgsmål:

Tænk over det menneskesyn, der hersker i et samfund, hvor ingen stiller spørgsmål ved slaveriet.

Læs den lille tekst (½ s.) Hals- og halsret i 1400-1600. Hvordan adskilte dette system sig fra det romerske slaveri? 

Kan vi tale om, at der eksisterer slaveri i vore dage? I bekræftende fald: Hvilke former har slaveriet i dag? 

For særligt interesserede: Historieopgave: Romerske slaver

 

Historieopgaven:

Stoicisme for opgaveskrivere:

Et vigtigt aspekt af stoicismen er opnåelsen af sindsro. De fleste mennesker udsættes hver dag for en masse påvirkninger, krav, forventninger, stress o. l. eller (i værste fald) ulykker. Alt dette kan man ikke kontrollere. Men man kan lære at kontrollere sig selv. Denne selvkontrol kan opnås ved at skrue sine forventninger til livet ned. Man må indstille sig på, at ting kan gå galt, planer kan gå anderledes, end man havde håbet, man kan miste det dyrebareste, man ejer. Er man indstillet på det, vil man lettere kunne klare at blive ramt af modgang og ulykker. Dette går desuden lettere ved tanken om, at verden er styret af noget guddommeligt, og at der derfor er en højere mening med de ting, der sker. Herfra stammer udtrykket stoisk ro - at man må tage alle situationer med sindsro.
(klip fra fra Seneca og stoicismen)

Historieopgaveemnerne 2016

Opgaveteknik

- om Dokumentation

- om Noter

 

on 23

 

kl. 12:30-16:00 afholdes pædagogisk eftermiddag for undervisere.

Derfor ingen undervisning i ovenstående tidsrum!

 

 

Kl. 16 - 17.25: INGEN TIMER - i stedet arbejdes på en hjemmeopgave:

Den første problemformulering til Historieopgaven medbringes mandag 

 

Erstatningstimer: Vi aftaler 2 gange mellem den 5. og den 16. december,

hvor jeg kan opsøges i forb.m. arbejdet med Historieopgaven

 

ma 28

Slaverne i romerriget

 

 

OPLÆG: Inci og Fatma

 

Forberedelse til ekskursionen til Glyptoteket

Historieopgaven: Problemformulering

 

Den første problemformulering til Historieopgaven medbringes

 

on 30

 

Ekskursion til Glyptoteket

 

MØDETID SENEST KL. 15.00

 

Ansigt til ansigt med romerne!

Se romerne i øjnene og oplev historiens vældige vingesus, når vi undersøger deres tusind år gamle portrætter. Med udgangspunkt i den romerske portrætgenre kommer vi tæt på Roms fantastiske udvikling fra bondesamfund til republik og til verdensimperium.

Når portrætter af forskellige romerske personligheder undersøges, afsløres samtidig historien om Romerrigets udvikling fra republik til imperium. Med dette forløb får eleverne indgående kendskab til det romerske samfund, dagliglivet for slaver og borgere og ikke mindst, hvordan religion spillede en altoverskyggende rolle i antikkens Rom

 

ma 5

Rom by night

Interesseret, men kritisk gennembladring af et illustreret hæfte med masser af billeder på glittet papir - under overskriften Rom by night. Hæftet bliver præsenteret med denne tekst:

Natten i det gamle Rom var notorisk utryg. I de buldrende mørke gader herskede tyve, bøller og galninge.  Ikke desto mindre valfartede romerne i stort tal ud for at nyde vinbaretnes og bordellernes glæder. I Roms mørke nat var alt tilladt.

Historienet.dk: ROM BY NIGHT

 

OPSAMLING PÅ GENNEMGANGEN AF ROMERRIGET

Spørgsmålet er selvfølgelig: Og hvad har vi så lært af det?

Ved vi mere om romerne nu end vi gjorde, da vi startede?

Ved vi mere om styreformer i det hele taget: diktatur, adelsvælde, demokrati, kejserstyre? Om verden for 2.000 år siden?

 

Og de svære spørgsmål: Er vi blevet mere bevidste om, hvordan man skal håndtere troværdighed og kildeværdi?  Ved vi mere om, hvordan man angriber et historisk stof, hvordan man arbejder sig frem til størst mulig forståelse?

 

 

 

Valg af område 4

 

Valgmulighederne er:

 

enten

  • Den kolde krig, incl. nedslag i Danmarkshistorien

eller

  • Et område indenfor Danmarks historie før 1800

 

Jf. Udvalgte klip: Formål og krav - tag lige og læs det. Det er god oplysning og giver et udmærket overblik. Incl. beskrivelse af eksamensformen. 2 sider, velordnet opstillet. En sand gave!

 

Historieopgaven:

 

Status på opgaveskrivningen - hvordan går det? Hvor langt er I fremme?

 

Husk: Aflevering af Historieopgaven: Du skal aflevere opgaven elektronisk (doc, docx, pdf, odt etc...), fx som vedhæftning til en mail; men du må også meget gerne tillige aflevere en papirudgave.
Afleveringsfristen for opgaven er den 23. december kl. 23:59:50